Mikael777Eriksson
Member

Predikstolen

Hondan ska få lite bättringar i lacken . nya dekaler på sidokåpor, ev lite genomgång av motorn och nytt avgas system . omklädning av sadeln med.

Inga inlägg