1 post / 0 nya
<e4 mellen stckholms och norrut så är vägrn toalt tlivsfaligpå

Md dessa lönsgående diken i körbanan och dessa wrebarrärer som Vgväkrt har satt upp (De äör rena dsfällor för odd mc äkre.

Jag vi inta fisa några blider eller video från krshen dä rn frare dog.